Industri- og vandkøling

Kølesystemer til industrien spiller en afgørende rolle for kvaliteten af kundernes slutprodukt.
Hvis kølingen fejler, kan det betyde spild, produktionsstop og dermed både tabt effektivitet og forsinket levering.

Vandkølingsanlæg køler en recirkulerende vandkreds, som leverer køling til et vilkårligt antal køleforbrugere, maskiner, processer, køleflader m.m.

Gorm's Køleservice forhandler en lang række kvalitets produkter indenfor:
Vandkøling
Køletårne
Frikølere
Industrikøling
Høj driftssikkerhed og professionel service
Køling af processer i industrien har ofte afgørende indflydelse på kvaliteten af kundens slutprodukt og spiller dermed en særdeles forretningskritisk rolle. Fejlbehæftet køling kan koste dyrt i form af produktionsstop, spild og forkastede råstoffer. Vi er meget bevidste om den centrale rolle køleprocesserne spiller i industrien.
Til køling i industrien leverer vi blandt andet præcisionsløsninger til de opgaver, hvor nedkølingen skal følge en nøje kurve eller hvor vand, luft og andre medier skal holdes på et meget præcist niveau. Uanset hvilke krav vores industrikunder stiller, finder vi netop den køleløsning, der bedst matcher opgaven.
Vores industriløsninger er kendetegnede ved en usædvanlig høj driftssikkerhed, der i kombination med vores professionelle serviceorganisation sikrer, at din produktion kan reducere nedetid og spild til et absolut minimum.
Til industrielle formål leverer vi også kombinationsanlæg, der både køler og varmer.

vandkoling-lille

kontakt-sidebar-rubrik

24 timers vagtordning 365 dage om året
Det betyder, at vi kan besvare dit opkald døgnet rundt, året rundt – i hele Danmark.
Alle vores serviceansatte har stor erfaring med fejlsøgning, reparation og vedlige-
holdelse inden for mange typer køleanlæg.

Derfor yder vi effektiv og korrekt service
– og det er i sidste ende billigere at få arbejdet udført af professionelle mennesker med et bredt erfaringsgrundlag.

› Kontakt os

24timers-service