Om Gorms Køleservice

Hos Gorms Køleservice ApS får du altid seriøs rådgivning og professionelt arbejde – til det aftalte tidspunkt og den aftalte pris.
Vi leverer godt håndværk og god teknik. Det er dét, vores kunder kender os for, og vi slipper aldrig en leverance, før den er 100% i orden – og kunden er tilfreds.
For os handler det nemlig om at levere køletekniske løsninger, der gør vores kunder trygge og tilfredse.

Vi er i stand til at rådgive om innovative løsninger indenfor klimaanlæg, køleanlæg, fryseanlæg, varmepumper, vandkølingsanlæg, industrianlæg og ismaskiner.

Hos Gorm's Køleservice er vi certficeret til at arbejde med alle slags anlæg lige fra HFC NH3 til CO2.
Vi er ISO 9001 godkendt til kategori D. Det vil sige anlæg med uendelig fyldninger af enhver art.

Professionel Køleservice

Hos Gorms Køleservice kan god service garanteres på mange måder, f.eks. ved indgåelse af skræddersyede aftaler med sikkerhed for:

  Korrigerende service – 24 timer i døgnet, 365 dage om året
  Akut fejlafhjælpning
  Lovpligtigt eftersyn af køleanlæg efter gældende lovgivning
  Tilsynsservice – periodisk kontrol af anlæggets sikkerhed og driftsstabilitet i henhold til fastlagte retningslinjer
  Præventiv vedligeholdelse – periodisk vedligehold
  "Alt-inklusive" service med overtagelse af det totale ansvar for anlæggets vedligehold

Ifølge lovgivningen skal:
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg, skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret.
Det skal ske efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg. Dette gælder også for varmepumper p.g.a. det indbyggede kølekredsløb.

Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå kontrollen af den pågældende anlægstype.

Skal vi hjælpe dig med at overholde lovgivningen, så kontakt os for at få lavet en servicaftale

Se også på arbejdstilsynet: AT-vejledning om køleanlæg og varmepumper
Se vejledning fra Københavns Kommune: Forskrift for drift af større køleanlæg

kontakt-sidebar-rubrik

24 timers vagtordning 365 dage om året
Det betyder, at vi kan besvare dit opkald døgnet rundt, året rundt – i hele Danmark.
Alle vores serviceansatte har stor erfaring med fejlsøgning, reparation og vedlige-
holdelse inden for mange typer køleanlæg.

Derfor yder vi effektiv og korrekt service
– og det er i sidste ende billigere at få arbejdet udført af professionelle mennesker med et bredt erfaringsgrundlag.

› Kontakt os

iso-sidebar

mar dk small