Eftersyn

Et eftersyn betyder, at vi kommer og efterser køleanlægget

Serviceaftalen sikrer:
 Overholdelse af lovkrav om årligst eftersyn
 Drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse
 Minimering af uhensigtsmæssige driftsforstyrrelser
 Optimal og miljøbevidst drift
 Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn
 Rådgivning og informationer om anlæggets tilstand

eftersyn-lille

kontakt-sidebar-rubrik

24 timers vagtordning 365 dage om året
Det betyder, at vi kan besvare dit opkald døgnet rundt, året rundt – i hele Danmark.
Alle vores serviceansatte har stor erfaring med fejlsøgning, reparation og vedlige-
holdelse inden for mange typer køleanlæg.

Derfor yder vi effektiv og korrekt service
– og det er i sidste ende billigere at få arbejdet udført af professionelle mennesker med et bredt erfaringsgrundlag.

› Kontakt os

iso-sidebar

mar dk small